DEZINSEKCIJA

Često se u praksi postavlja pitanje što je s obvezom provođenja dezinsekcije protiv žohara u stambenim objektima, tj. može li se vlasnicima ili najmoprimcima stanova u stambenim zgradama „uvjetovati/nametnuti“ provođenje dezinsekcije protiv žohara kao preventivna mjera?

Važeći zakonski propisi (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti /NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/171, 14/18/ te Pravilnik o načinu provedbe obvezatne DDD /NN 35/07, 76/12/) obvezuju sve objekte koji podliježu sanitarnom nadzoru, a koji se koriste za javnu namjenu, da su obvezni omogućiti provođenje obvezne dezinsekcije.

S druge strane hoće li dezinsekcija protiv žohara biti provedena u nekoj stambenoj zgradi i u nečijem stanu ovisi o odluci većine suvlasnika stanova (tj. da li im smeta ili ne živjeti u suživotu s žoharima) te da li stanari plaćaju zajedničku pričuvu kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja.

Uredbom o održavanju zgrada („Narodne novine“ br. 64/97), donesenom na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, člankom 4. stavkom 1. alinejom 22. propisano je da se sredstva zajedničke pričuve koriste za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju, a između ostalog i za dezinsekciju i deratizaciju zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi.

Dezinsekciju, tj. suzbijanje žohara stanova i zajedničkih prostorija u vašoj zgradi može se provoditi u dogovoru s upraviteljem iz sredstva pričuve.

Dezinsekcija u vašim stanovima i kućama provodi se isključivo na vaš poziv!

 

PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA (tzv. "sustavna" deratizacija)

Općine i gradovi dužne su osigurati financijska sredstva za provođenje mjera preventivne deratizacije kao posebne mjere u rokovima propisanim Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11, 62/18) najmanje u i oko stambenih objekata, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima, na obalama vodotoka) te deponijima otpada kako bi se osigurala cjelovitost i opravdala svrsishodnost provedenih mjera propisanih Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i propisa donesenih na osnovi ovog Zakona!

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa) u i oko vaših stambenih objekata mjerama deratizacije treba se provoditi sustavno i organizirano kao posebna mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Programu mjera i Provedbenom planu izrađenom za područje općine i grada u isto vrijeme kada se provode i na drugim propisanim površinama i to dva puta godišnje (tzv. proljetna i jesenska sustavna deratizacija) ... više na Rokovi, dinamika i način provedbe DDD mjera

Poglavljem VIII. Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku propisano je financiranje provedbe preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera i stručnog nadzora nad provedbom. Stavkom (3) ovoga poglavlja propisano je da se provedba preventivne i obvezne preventivne DDD mjere na površinama, u prostorima i objektima iz članka 10. stavka 1. Zakona koji su u privatnom vlasništvu te stručni nadzor nad provedbom financira se iz sredstava trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih te fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinaca vlasnika, posjednika ili nositelja upravljanja objektima iz članka 10. stavka 1. Zakona, tj. korisnika objekata iz članka 10. stavka 1. Zakona.

Provedba sustavne deratizacije u i oko stambenih objekata te stručni nadzor nad provedbom kojeg provodi nadležni Zavod za javno zdravstvo može se financirati iz sredstava komunalne naknade ukoliko je Odlukama o komunalnoj naknadi propisano da su sredstva komunalne naknade namijenjena za financiranje deratizacije.

Ukoliko ne postoje dostatna proračunska sredstva za financijanje provedbe mjera sustavne deratizacije, a kako bi se osigurala cjelovitost i opravdala svrsishodnost provedenih mjera općine i gradovi mogu Odlukom o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao mogućnih prijenosnika zaraznih bolesti na području svoje nadležnosti odrediti da se provođenje mjera sustavne deratizacije u i oko stambenih objekata propisanih člankom 10. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te stručni nadzor nad provedbom kojeg provodi nadležni zavod za javno zdravstvo financira iz sredstava pričuve sukladno članku 4. stavku 1. alineji 22. Uredbe o održavanju zgrada („Narodne novine“ br. 64/97) koja propisuje da se sredstva zajedničke pričuve koriste za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju, a između ostalog i za dezinsekciju i deratizaciju zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi.

Neovisno o Odluci općine i grada o načinu financiranja, tijekom provođenja mjera sustavne deratizacije stanari se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka:

  1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  2. iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
  3. onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  4. ne smiju dirati niti premještati zatrovane mamce!

 

 

 

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.