Zakonske obveze na području kemikalija - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) te prostora s kemikalijama - više na http://korunic.hr/web/index.php/upute

 

 1. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I KORIŠTENJE opasnih kemikalija te akutno toksičnih kemikalija katergorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina 

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

- Zakon o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18, 37/20)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13, 157/13, 122/14), Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (Narodne novine br. 91/13, 157/13, 122/14, 147/21)

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 37/20), tj. od 4.4.2020. ukida se obveza ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje počinju obavljati DDD djelatnost uporabom kemikalija više ne trebaju za početak obavljanja djelatnosti ishoditi rješenje. Isto se također odnosi ukoliko tijekom obavljanja DDD djelatnosti sele skladište kemikalija na drugu lokaciju ili građevinski preuređuju skladišni prostor.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju DDD djelatnost dužne su ispuniti sve propisane uvjete sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18, 37/20) te provedbenim propisima donesenim na osnovi ovoga Zakona.

Sukladno članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 37/2020) postupci donošenja rješenja za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije koji su započeti na temelju odredbi članka 16. Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13 i 115/18) obustavit će se rješenjem o obustavi postupka.

 

 

 1. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DDD DJELATNOSTI

- opća, posebna i sigurnosna (protuepidemijska) DDD 

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07).

Pisani zahtjev na memorandumu podnositelja zahtjeva nasloviti na:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode,  javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Služba za javnozdravstvenu zaštitu

Ksaver 200 A

10000 Zagreb

 

U pisanom zahtjevu treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. za koju vrstu obvezatne DDD mjere se traži odobrenje:
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 2. (odobrenje za rad na 3 godine za korištenje akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina) i / ili
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 3. (odobrenje za rad na 5 godina za korištenje opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina)
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 2. (odobrenje za rad na 3 godine za uporabu akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina - samo zdravstvene ustanove) i / ili
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 3. (odobrenje za rad na 5 godine za korištenje opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina - samo zdravstvene ustanove)
 4. popis dokumentacije iz članka 14. Pravilnika koja se dostavlja u prilogu zahtjeva.

Uz pisani zahtjev za dobivanje odobrenja za obavljanje obvezatne DDD mjere sukladno članku 2. stavak 2. i 3. važećeg Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva treba dostaviti dokumentaciju iz članka 14. važećeg Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva:

 • izvod iz registra trgovačkog suda - u Rješenju nadležnog Trgovačkoga suda (za trgovačka društva u privatnom vlasništvu) trebalo bi (otprilike) pisati:
  • 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
  • * Promet i uporaba opasnih kemikalija (i/ili vrlo otrovnih kemikalija) radi provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija ukoliko je pravna osoba osnovana prije dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o kemikalijama (NN 37/20)
 • vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora za skladištenje kemikalija ovjeren kod javnog bilježnika
 • tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
 • dokaz o vlasništvu opreme iz članka 7. odnosno 9. Pravilnika - uvjeti DDD
 • potvrda o atestiranoj opremi za rad koja podliježe atestiranju
 • popis radnika (ime, prezime, stručna sprema)
 • ispis elektroničkog zapisa e-radne knjižice za odgovornu osobu i izvoditelje DDD mjera sukladno ovom Pravilniku
 • presliku potvrde o zdravstvenim pregledima radnika 

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/2022), Prilog 1. A. Opće pristojbe, Tar. br. 1. i Tar. Br. 2., na zahtjeve te za sva rješenja pred tijelima državne uprave ne plaća se pristojba po navedenim tarifnim brojevima. Stoga se zahtjev za DDD podnosi bez plaćanja pristojbe.

 

 

UPUTE ZA RAD S KEMIKALIJAMA
(plakati i naljepnice za uređenje skladišta s opasnim tvarima i smjesama)

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.