Obvezne DDD mjere provode se kao:

  1. DDD kao opća mjera
  2. DDD kao posebna mjera:
    1. preventivna DDD i
    2. obvezna preventivna DDD
  3. protuepidemijska DDD kao sigurnosna mjera.

1. Obveznu DDD kao opću mjeru provode (osim svakodnevne dezinfekcije koju provode obveznici korisnici obveznih DDD mjera na površinama, u prostorima ili objektima, kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora)ovlašteni izvoditelji obveznih DDD mjera temeljem narudžbenice ili ugovora sklopljenog s korisnikom obveznih DDD mjera. Za provedenu obveznu DDD kao opću mjeru ovlašteni izvoditelj obveznih DDD mjera obvezan je izrađivati Plan provedbe DDD mjera te korisniku obveznih DDD mjera za provedenu mjeru, osim ovjerenog računa, izdati Potvrdu o provedenoj obveznoj DDD mjeri. Izgled Potvrde definiran je odredbama Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera. Inspekcijski nadzor nad provedbom obveznih DDD kao općih mjera na površinama, u prostoru ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru provodi nadležna sanitarna inspekcija Državnog inspoktorata sukladno svojim ovlastima. Korisnici obveznih DDD mjera mogu o svom trošku zatražiti provedbu stručnog nadzora nad provedbom obveznih DDD kao općih mjera u objektima, a stručni nadzor provode nadležni zavodi za javno zdravstvo županije ili Grada Zagreba.

Sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20) dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva i svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina, prostorija ili objekata iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora. 
Preventivnu dezinfekciju kao opću mjeru, preventivnu i obvezatnu preventivnu dezinfekciju kao posebnu mjeru te protuepidemijsku dezinfekciju na površinama, prostorima i u objektima iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona uporabom virucidnih dezinficijenasa apliciranih tehnikama prskanja, raspršivanja (orošavanja), zamagljivanja (aerosolizacija) i zadimljavanja SMIJU PROVODITI ISKLJUČIVO ovlaštene zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje posjeduju odobrenje za rad Ministra nadležnog za zdravstvo sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07). Jedino ovlašteni izvoditelji DDD mjera imaju ovlasti izdavati pravovaljanje „Potvrde o provedenoj mjeri dezinfekcije“ sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12). 
Javni popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba dostupan je na stranici http://www.huddd.hr/web/index.php/javno-zdravstvo-i-komunalna-higijena
Molimo predstavnike stanara da ukoliko im se nude ili provode usluge preventivnih dezinfekcija u stambenim zgradama od strane neovlaštenih pravnih osoba da iste odmah prijave Sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske preko linka https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
Tvrdnje i uvjeravanja pojedinaca da je kontinuirana preventivna dezinfekcija zajedničkih prostorija u stambenim zgradama obvezna i da se mora provoditi na preporuku Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) NIJE TOČNA! Ukoliko se utvrdi da bilo tko prisiljava i na neki način zaplašuje predstavnike stanara s obvezom provođenja preventivne dezinfekcije tamo gdje takve mjere nisu određene na osnovi epidemioloških indikacija i poziva se na preporuke Nacionalnog kriznog stožera i HZJZ bit će prijavljen nadležnoj Sanitarnoj inspekciji DIRH koja će postupiti sukladno svojim ovlastima! 

2a. Preventivnu DDD kao posebnu mjeru sprječavanja pojave zaraznih bolesti provode ovlašteni izvoditelji obveznih DDD mjera prema Programu mjera i Provedbenom planu donesenih temeljem članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18). Epidemiološka služba zavoda za javno zdravstvo županija ili Grada Zagreba predlaže godišnji Program mjera obveznih DDD kao posebnih mjera kojim se utvrđuje mjere, izvršioci programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedbe programa koji dostavlja upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za zdravstvo. Inspekcijski nadzor nad provedbom obvezne DDD kao posebne mjere koja se provodi radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti provodi nadležna sanitarna inspekcija Državnog inspoktorata, a stručni nadzor provodi nadležni zavod za javno zdravstvo županije ili Grada Zagreba.

2b. Obvezna preventivna DDD kao posebna mjera provodi se na temelju epidemioloških indikacija ili na temelju obavljenog sanitarnog nadzora nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspoktorata. Provođenje obveznih preventivnih DDD kao posebnih mjera naređuje nadležni sanitarni inspektor Državnog inspoktorata

3. Protuepidemijska DDD provodi se kao sigurnosna mjera s ciljem brzog i učinkovitog zaustavljanja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti iz članka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18), a koje prenose ili uzrokuju mikroorganizmi, štetni člankonožci (Arthropoda) i štetni glodavaci. Protuepidemijska DDD kao sigurnosna mjera provodi se prema Naredbi ministra nadležnog za zdravstvo, a na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Protuepidemijsku DDD kao sigurnosnu mjeru provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo i nadležni zavodi za javno zdravstvo županija ili Grada Zagreba. Ako zavod za javno zdravstvo županije nema odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za provedbu obveznih DDD mjera sukladno posebnim propisima, protuepidemijsku DDD mjeru kao sigurnosnu mjeru, pod nadzorom i po nalogu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležne epidemiološke službe zavoda za javno zdravstvo županije provode ovlaštene druge pravne osobe. Inspekcijski nadzor nad provedbom protuepidemijske DDD kao posebne mjere provodi sanitarna inspekcija Državnog inspoktorata, a stručni nadzorprovodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili posebno osnovano Povjerenstvo i o tome pismeno izvješćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo u Republici Hrvatskoj.

 

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.