DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera  

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine. Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

 

6. Tema/10

Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija

 

od 22. listopada do 23. studenog 2024. godine

 Online edukacija kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS)

 

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA - OBRAZAC PRIJAVE (otvori, popuni, pošalji na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

PREDAVANJA

 1. Predavanje – Pavle Jeličić - Javnozdravstveni i higijenski značaj suzbijanja sezonskih štetnih (opasnih) člankonožaca i uzročnika alergijskih reakcija

 2. Predavanje – Nediljko Landeka - Otrovni Arthropoda - pauci, štipavci, strige, dvojenoge

 3. Predavanje – Marko Vucelja, Ana Klobučar – Krpelji i tekuti

 4. Predavanje – Nediljko Landeka – Stjenice

 5. Predavanje – Pavle Jeličić – Uši i buhe

 6. Predavanje – Jelena Macan – Grinje

 7. Predavanje – Ana Klobučar – Azijske božje ovčice, kornjaši Paederinae, uholaže, babure i skokuni

 8. Predavanje – Biljana Janev Hutinec, Nediljko Landeka - Zmije i gmazovi te repelentna zaštita

 

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKACIJI

MJESTO ODRŽAVANJA

 • web platforma Online DDD Trajne edukacije kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Managament Systems (LMS)

PROGRAM RADA

 • mogućnost pohađanja jedne teme odabirom jednog od tri ponuđena termina kroz sustav za e-učenje
 • program e-učenja jedne teme je moguće odraditi u roku od max. 5 dana (utorak od 8:30 sati do subota do 24:00 sata), a nakon toga roka korisničko ime i lozinka postaju nevažeći
 • polaganje online ispita samoprovjere znanja nakon odslušanih svih predavanja

KOTIZACIJA

Kotizacija po osobi, uplaćena u roku dospijeća plaćanja, iznosi 83,00 EUR + 25% PDV 

Zbog tehničko-organizacijskih razloga nema povrata uplaćene kotizacije ukoliko se sudjelovanje ne otkaže najmanje 7 dana prije prijavljenog dana sudjelovanja. Pokrivanje troškova omogućavanja Online edukacije kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Managament Systems (LMS) za sudionike za koje nije pravovremeno napravljena odjava sudjelovanja iznosi 33,00 EUR + PDV (uračunata isporuka zbornika radova predavanja te administracija evidencije sudjelovanja u el. apl. EdukacijaM.Win i Moodle sustavu za e-učenje).

Sukladno važećem Pravilniku o porezu na dobit poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća, tj. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.

NAČIN PLAĆANJA KOTIZACIJE

Kotizacija se uplaćuje na osnovi predračuna uz dospijeće plaćanja najkasnije jedan dan prije prijavljenog termina pohađanja određene teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije.

Na osnovi plaćene kotizacije aktivira se pristup online platformi s prijavljenim korisničkim podatcima (e-adresa i lozinka).

Aktiviranje korisničkih podataka nije moguće ukoliko nije plaćena kotizacija.

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA 

Prijava sudjelovanja se radi popunjavanjem obrasca poslanog el. poštom, a popunjena prijavnica prema uputama iz obrasca se šalje el. poštom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

PISANA PRIJAVA U ZADANIM ROKOVIMA JE OBVEZNA!

Na osnovi zaprimljene pisane prijave sudjelovanja u roku od max. 2 rada dana el. poštom iz aplikacije “EdukacijaM.Win” šalje se PRIVREMENA POTVRDA koja vrijedi do izdavanja zbirne POTVRDE O SUDJELOVANJU sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo.

Podaci iz prijave o fizičkim osobama zaštićeni su sukladno GDPR, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

 

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH DDD MJERA

– za veterinare – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara, čl. 7., točka 8., pod a). i b). za narečeni tečaj – radionicu: bez provjere znanja 2 boda, a s provjerom znanja 4 boda.

– za liječnike – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema čl. 5 i 15. st. 1. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika Hrvatske liječničke komore. Na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, za svaki program “Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru” koji će se održavati dva puta godišnje u Zagrebu, a koji se sastoji od ukupno deset tematskih programa, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a slušačima 11 boda.

– za sudionike sanitarne struke – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema članku 10. i 11. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, sanitarnih tehničara …, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a polaznicima 10 bodova.

 

PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJA za razdoblje 2022. do 2027.

 

 • jesen (listopad/studeni)  2022. godine - 2. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŽOHARA, ZRIKAVACA, MRAVA I TERMITA”

 • proljeće (svibanj/lipanj) 2023. godine - 3. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA I MJERE ZAŠTITE OD PTICA”

 • jesen (listopad/studeni) 2023. godine - 4. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE SINANTROPNIH MUHA, OSA I STRŠLJENA TE LEPTIRA OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”

 • proljeće (svibanj/lipanj) 2024. godine – 5. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “OBVEZATNA DEZINFEKCIJA”

 • jesen (listopad/studeni) 2024. godine - 6. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “SUZBIJANJE OSTALIH SEZONSKI NAPASNIH ČLANKONOŽACA, UZROČNIKA ALERGIJSKIH REAKCIJA I REPELENTNA ZAŠTITA OD ZMIJA”

 • proljeće (svibanj/lipanj) 2025. godine - 7. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIKA HRANE, USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREDMETA OPĆE UPORABE TE MUZEJSKIH ŠTETNIKA”

 • jesen (listopad/studeni) 2025. godine - 8. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U HACCP SUSTAVU”

 • proljeće (svibanj/lipanj) 2026. godine - 9. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “OSNOVNI PRINCIPI PROVEDBE DDD MJERA U PRAKSI”

 • jesen (listopad/studeni) 2026. godine - 1. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE KOMARACA”

 • proljeće (svibanj/lipanj) 2027. godine - 10. tema od 10 u programu obvezne trajne edukacije “OPASNOSTI TIJEKOM PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I FUMIGACIJE“

 

EDUKACIJA JE NAMIJENJENA

 • izvoditeljima DDD mjera
 • osobama koje provode stručni i inspekcijski nadzor nad provedbom DDD mjera
 • korisnicima DDD mjera te
 • svima koji žele steći znanje iz predmetne problematike

 

--------------

 

OPĆE INFORMACIJE O OBVEZNOJ TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Od svibnja 2007. godine program Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD Trajna edukacija) provodi se sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 35/07) obveznici edukacije su odgovorne osobe i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera u nositelju odobrenja (ovlaštena ustanova/tvrtka), tj. odgovorne osobe i izvoditelji propisani člankom 4. (najmanje 1 doktor medicine + 1 sanitarni inženjer + 4 sanitarna tehničara) i 5. (najmanje 1 diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije ili doktor medicine + 1 sanitarni inženjer + 2 sanitarna tehničara) Pravilnika te svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera drugih struka koji provode obvezatne DDD mjere u nositelju odobrenja. Sukladno članku 6. stavak 3. ovoga Pravilnika propisano je da odgovorne osobe za provedbu obvezatnih DDD mjera i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera moraju imati položen tečaj o uporabi kemikalija sukladno posebnim propisima te se moraju trajno stručno usavršavati (Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera sukladno članku 16. ovoga Pravilnika).

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a po završetku svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije, sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, izdaje se "Potvrda o sudjelovanju" ovjerena od provoditelja edukacije koja vrijedi 5 godina. 

Do kraja 2019. godine programi DDD Trajne edukacije održavali su se dva puta godišnje (svibanj/lipanj i listopad/studeni), tijekom jednog radnog dana (od cca. 9.00 do 16.00 sati), a jedna tema održavala se tri puta u razmaku od 10 do 15-ak dana kako su svi obveznici edukacije mogli uskladiti svoje poslovne obveze s utvrđenim terminima edukacije.

Od 2020. godine, a zbog proglašenja epidemije novim koronavirusom DDD Trajna edukacija se održava u istom terminu (svibanj/lipanj i listopad/studeni) kao Online edukacija, tj. kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS). Na osnovi prijave sudjelovanja svaki sudionik dobiva svoje pristupne podatke, tj. web adresu, korisničko ime i lozinku uz koje može pristupiti web platformi teme iz programa DDD Trajne edukacije u terminu u kojem je raspoređen za pohađanje edukacije. U roku od 5 dana na online platformi DDD Trajne edukacije sudionik može pregledati/odslušati sva predavanja prema redoslijedu utvrđenom prema planu i programu te polagati ispit samoprovjere znanja.

Ciklus od 10 tema DDD Trajne edukacije ponavlja se svakih 5 godina prema predloženim općim programima koji se ovisno o novinama u struci uz manje izmjene i dopune obnavljaju i unapređuju.

Svaka tema posebno obrađuje biologiju i etologiju svake vrste te uvjete i način složenih, pažljivo planiranih cjelovitih, tj. integralnih mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca, tj. kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca. Svaka tema iz programa DDD Trajne edukacije osmišljena je na način da je prihvatljiva za slušanje i edukaciju odgovornih osoba za DDD, neposrednih izvoditelja, ali i osoba koje provode stručni i inspekcijski nadzor te korisnika DDD mjera. 

Odmah nakon održanih predavanja sudionici ispunjavaju ispit samoprovjere osobnog znanja. Nakon održane teme iz programa DDD Trajne edukacije, organizator edukacije nositeljima odobrenja šalje ispravljene ispite sudionika edukacije s detaljno razrađenom analizom prekontroliranih ispita uz preporuku za dodatnu edukaciju. Ovisno o broju točnih odgovora na ispitu, uspješnost sudionika se kategorizira s "odlično", "vrlo dobro", "dobro", "dovoljno" i "zabrinjavajuće" znanje iz teme koja se obrađuje.

Nositelji odobrenja za provedbu obvezatnih DDD mjera obvezni su čuvati ispravljene ispite zajedno s potvrdama o sudjelovanju. Potvrde koje ovjeravaju provoditelji edukacije se izrađuju u 2 kopije od kojih se jedan primjerak arhivira kod provoditelja, a drugi primjerak se dostavlja nositelju odobrenja za rad.

Rezultati ispita samoprovjere znanja za svakog obveznika edukacije arhivirani su u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske te u arhivi provoditelja edukacije kao dio zbirnog izvješća o svakoj temi iz programa obvezne edukacije.

Cjelovito izvješće o svakoj održanoj temi sadrži:

 • detaljno zbirno izvješće o sudjelovanju za svaku temu iz programa edukacije uvezeno u brošuru (1.1. Detaljna analiza sudjelovanja na DDD Trajnoj edukaciji i detaljna analiza uspješnosti Ispita; 1.2. Ispit s točnim odgovorima; 2.3. Popis sudionika edukacije iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera po županijama /nositelj odobrenja, ime i prezime sudionika, struka te rezultati ispita/; 2.4. Evidencija sudjelovanja sudionika iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera kao potvrda sudjelovanja te evidencija sudjelovanja na predavanjima) izrađeno u 4 kopije (1 kopiju zadržava organizator)

 • ažurirano petogodišnje zbirnog izvješća o sudjelovanju djelatnika iz nositelja odobrenja za rad na DDD Trajnoj edukaciji 

 • Zbornik radova predavanja

Sukladno članku 33. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Narodne novine" br. 35/07) propisano je da je odgovorna osoba izvoditelja obvezatnih DDD mjera obvezna voditi evidencije o:

 • stručnoj osposobljenosti radnika za rad s kemikalijama, edukaciji radnika za rad s kemikalijama i položenim tečajevima sukladno posebnim propisima

 • stručnom usavršavanju odgovornih osoba za provedbu obvezatnih DDD mjere i svih neposrednih izvoditelja, odnosno Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera

 • radnicima kojima je izdana identifikacijska iskaznica za izvoditelje obvezatnih DDD mjera.

Nositelji odobrenja osnovani prije zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika na svih 10 tema iz programa DDD Trajne edukacije održanih u zadnjem petogodišnjem ciklusu. Nositelji odobrenja osnovani tijekom održavanja zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika za ukupan broj tema održanih od trenutka dobivanja odobrenja za rad koje izdaje Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ukoliko nositelj odobrenja zaposli novog djelatnika isti je obvezan pohađati program DDD Trajne edukacije od prve slijedeće teme sukladno planu i programu održavanja edukacije (svibanj/lipanj te listopad/studeni).

IZDAVANJE PRIVREMENIH POTVRDA O SUDJELOVANJU

Kako bi se sprječila zlouporaba privremenih potvrda, prijave sudjelovanja su moguće nakon definiranja konačne verzije programa te datuma održavanja teme prema planu i programu i to isključivo na obrascu prijave, tj. cca. mjesec dana prije održavanja 1. termina svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije. Obrazac prijave je sastavni dio obavijesti o održavanju neke teme iz programa DDD Trajne edukacije koji se sudionicima šalje poštom. Privremena potvrda je nevažeća odmah po izdavanju "Potvrde o sudjelovanju"!

IZDAVANJE POTVRDA O SUDJELOVANJU

Sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, nakon održane edukacije te obrade podataka iz sustava za e-učenje (e-learning sustavi) o pohađanju edukacije i elektronski obrađenih ispita samoprovjere znanja za izvješće, ovlašteni izvoditelji obvezatnih DDD mjera dobivaju zbirnu potvrdu o sudjelovanju ovjerenu od provoditelja edukacije, tj. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) koja vrijedi 5 godina.

Uz zbirnu potvrdu HZJZ i HUDDD nositelju odobrenja izdaju se i potvrde koje glase na ime i prezime osoba iz članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, br. 35/07).

Potvrde koje glase na ime i prezime sudionika edukacije iz nositelja odobrenja za DDD (tzv. kartice radnika) prilažu se uz zbirnu potvrdu koja glasi na nositelja odobrenja te ukupan broj sudionika iz nositelja odobrenja, a koju izdaju provoditelji edukacije. Obje potvrde se čuvaju u arhivi nositelja odobrenja najmanje 5 godina, a podatci iz potvrda istovjetni su podatcima iz zbirnog izvješća o sudjelovanju na DDD Trajnoj edukaciji pohranjenog u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske te kod provoditelja DDD Trajne edukacije.

Nakon svake slijedeće teme iz programa DDD Trajne edukacije dostavljaju se nove (ažurirane) kartice radnika s ovjerom o sudjelovanju na održanoj temi i svim prije održanim temama u zadnjem petogdišnjem razdoblju koje zamijenjuju potvrde izdane nakon prethodne teme. Nositelji odobrenja u potvrdama koje glase na ime i prezime sudinika edukacije moraju sami ispuniti rubriku “radni odnos od ...(ispunjava nositelj odobrenja)“.

U navedene potvrde, sudionicima DDD Trajne edukacije izdaju se i slijedeće potvrde:

 • Potvrda - obavijest o (ne)dovršenosti e-kolegija – tijekom trajanja edukacije, a dostavlja se el. poštom
 • Potvrda - izvještaj o završenosti e-kolegija - dostavlja se uz ispit nakon obrade podataka el. poštom
 • Prilog potvrdi o sudjelovanju i ispravljenim ispitima samokontrole znanja – dostavlja je kao GLS pošiljka uz izvod iz izvješća o održanoj temi iz programa DDD Trajne edukacije
 • Izvješće za petogodišnji cikus/10 tema – samo za članice HUDDD, a dostavlja se kao GLS pošiljka uz izvod iz izvješća o održanoj temi iz programa DDD Trajne edukacije
 • Potvrde za nadležne komore – dostavlja se kao GLS pošiljka uz izvod iz izvješća o održanoj temi iz programa DDD Trajne edukacije
 • Pohvalnica za najbolji rezultat na ispitu samokontrole znanja – dostavlja se kao GLS pošiljka uz izvod iz izvješća o održanoj temi iz programa DDD Trajne edukacije

 

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.