Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12)

 

U provođenju kemijske mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i biološke mjere dezinsekcije mogu se rabiti samo kemijska i biološka sredstva za koje je osim toksikološke ocjene sukladno posebnim propisima izrađena i ocjena učinkovitosti na temelju kemijskog, fizikalnog i biološkog istraživanja u Republici Hrvatskoj. Dezinficijense se mora koristiti isključivo u koncentraciji i na način propisan i otisnut na deklaraciji proizvoda prema Uputama za uporabu proizvoda, a sukladno Rješenju za promet i uporabu sredstva nadležnog tijela državne uprave.
Zabranjeno je upotrebljavati kemijsko i biološko sredstvo kojem je istekao rok valjanosti. Nakon isteka roka navedenog u Rješenju za promet i uporabu sredstva, sredstvo se može nalaziti u prometu najviše 18 mjeseci radi potrošnje postojećih zaliha, ali isključivo ako je sredstvo još u roku valjanosti.

DEZINFEKCIJA

Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način primjene dezinficijensa i koristiti sredstvo za koje je dokazana učinkovitost s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama do razine koja u danim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.
Tijekom provođenja tehnika primjene dezinficijenasa mora se obratiti pozornost:

 • da je objekt prije očišćen, uključujući strojeve i druge radne površine
 • da je opterećenje površina koje se tretiraju organskim tvarima svedeno na minimum
 • na razinu i vrstu mikrobiološkog onečišćenja i osjetljivosti mikroorganizama
 • na stupanj učinkovitosti, koncentracije i razdoblje djelovanja dezinficijensa
 • na fizičku konfiguraciju objekta koji se tretira (dostupnost dezinficijensa do mikroorganizama)
 • na radnu temperaturu
 • na pH medija i površine na koju se aplicira dezinficijens
 • na zaštitu okoliša i neciljani prostor.

DEZINSEKCIJA

Primjena pesticida u proizvodnim i poslovnim prostorima ne smije se provoditi tijekom radnog procesa. Svaka primjena pesticida mora biti provedena na način da se ne kontaminira hrana, ne oštete ili zaprljaju neciljane površine, ne ugrozi zdravlje ljudi i ne onečisti okoliš. 
Prije početka obavljanja dezinsekcije u objektima u kojima se nalazi hrana, mora se zaštititi hranu od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju mirise na tretiranoj površini na koju se stavlja hrana.
Prostori u kojima je dezinsekcija provedena prskanjem, raspršivanjem, zamagljivanjem, zadimljavanjem ili fumigacijom mogu se ponovno koristiti tek po isteku radne karence predviđene za pesticide koji su upotrebljeni.
Kemijska sredstva, odnosno pesticide izvoditelj obvezatnih DDD mjera ne smije davati osobama naručitelja na korištenje bez nadzora.
Primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova zabranjena je nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima.

DERATIZACIJA

Način izlaganja zatrovanih mamaca mora biti pažljivo odabran, planiran i mora osigurati maksimalno pokrivanje infestiranih površina. Mora biti izveden na način da su izloženi zatrovani mamci postavljeni na mjesta na kojima su dostupni i prihvatljivi štetnim glodavcima.
Tijekom provođenja mjera deratizacije mora se izraditi Plan i raspored izlaganja zatrovanih mamaca, kako bi se moglo pratiti uzimanje i nestanak zatrovanih mamaca. Plan izlaganja i raspored izlaganja zatrovanih mamaca mora sadržavati podatke o kritičnom mjestu i količini izložene zatrovane meke, kao i količinu nadomještenog zatrovanog mamca na kritičnoj točki tijekom provedenog izvida uspješnosti provedene mjere. 
Zatrovane mamce treba postavljati na i uz mjesta na kojim je uočen najveći broj glodavaca, na putove njihova kretanja i zadržavanja.
Zatrovane mamce uvijek treba izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta ili u zato predviđene kutije ili hranilišta.
Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu.
Zatrovani mamci izloženi blizu domaćih životinja, posebno kruti (parafinski), moraju biti žicom vezani da ih štetni glodavci ne bi mogli ponijeti.
Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da ne kontaminiraju hranu i da ne bi slučajno ili zabunom bili pomiješani s hranom.
Broj i količina izloženih zatrovanih mamaca te način izlaganja uvijek mora biti u skladu s uputama za uporabu proizvoda.
Tijekom pregleda, odnosno izvida uspješnosti provedene mjere, pojedeni zatrovani mamci moraju se obnavljati.
Zatrovani mamci izloženi u kanalizacijskim sustavima moraju biti otporni na vlagu i izloženi na mjestima ili način da ih voda ne može otplaviti, kao i zatrovani mamci postavljeni u hranilištima. 
Zatrovane mamce izvoditelj obvezatnih DDD mjera ne smije davati osobama naručitelja na korištenje bez nadzora.
U zatvorenim prostorima koji su namijenjeni skladištenju, proizvodnji ili trgovini hrane, kao i u prostorima u kojima stalno borave ljudi, zatrovani mamci moraju se izlagati u kartonskim, plastičnim, drvenim ili metalnim deratizacijskim kutijama. Na vlažnim mjestima ili mjestima podložnim klimatskim promjenama zatrovani mamci se ne smiju izlagati u kartonskim deratizacijskim kutijama.
Deratizacijske kutije sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljene prema Planu i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izrađenom za svaki objekt na unaprijed određena kritična mjesta uz vođenje evidencije o shemi postavljanja i to na način da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima u kojima su postavljene. 
Deratizacijske kutije moraju biti jasno označene s podacima: DERATIZACIJSKA MEKA - ŠTETNA TVAR - NE DIRATI - ne premještati!; naziv ovlaštenog izvoditelja, adresa i telefon; vrsta zatrovanog mamaca i antidot; dežurni telefon u slučaju otrovanja. 
Deratizacijske kutije moraju biti sustavno nadgledane, po potrebi nadopunjavane s novom količinom zatrovanog mamca ili se zatrovani mamac povremeno mora zamijeniti svježim. 
Izvoditelj je obvezan ukloniti oštećenu deratizacijsku kutiju i sakupiti ostatke zatrovanog mamca nakon provedbe mjere deratizacije te prikupiti i neškodljivo ukloniti uginule glodavce iz i oko objekta.
Pod obvezatnom deratizacijom kao općom mjerom, podrazumijevaju se i sve mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca na površinama, u prostorima ili objektima koje su korisnici obvezatnih DDD mjera dužni provoditi, a to su:

 1. higijensko - tehničke mjere:
  • sprječavanje kapanja vode iz cijevi
  • sprječavanja zadržavanja vode u lokvama
  • pravodobno uklanjanje kućnog i ostalog organskog otpada
  • sprječavanje pristupa glodavcima do mjesta odlaganja organskog otpada
  • sakupljanje organskog otpada u zatvorenim kontejnerima
  • pravilno skladištenje i manipulacija hranom
  • sprječavanje pristupa glodavcima do zaliha hrane
  • osiguravanje karantene za pristiglu hranu u većim skladištima
  • primjereno uskladištenje hrane kako bi bio moguć vizualni pregled prostora
  • povremeno preslagivanje uskladištene hrane i
  • uzgoj negrmolikih i nepuzajućih biljaka oko objekata gdje se mogu sklanjati glodavci.
 2. građevinsko - tehničke mjere:
  • zatvaranje svih otvora oko dovodnih i odvodnih instalacija na način da se spriječi ulaz štetnim glodavcima,
  • zidovi bez otvora s glatkim donjim dijelom
  • pravilno izvođenje i ugradnja vrata s metalnim obrubom
  • ugradnja zaštitnih mreža na prozore, odzračnike i ostale otvore
  • ugradnja sifona i prepreka u kanalizacijskom sustavu
  • postavljanje štakorobrana na vezove brodova i na energetske provodnike tijekom boravka brodova u lukama
 3. fizikalne mjere:
  • uporaba ultrazvuka, ljepljivih traka.

FUMIGACIJA

Provedba fumigacije (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata - otrova koji djeluju u obliku plina) sastoji se od slijedećih postupaka:

 1. prijave fumigacije nadležnoj zdravstvenoj ustanovi s djelatnošću hitne medicinske pomoći, nadležnoj sanitarnoj inspekciji, nadležnoj policijskoj postaji
 2. pregleda objekta i utvrđivanje građevinskog stanja objekta
 3. izrada plana fumigacije
 4. određivanje temperature i drugih klimatskih uvjeta
 5. izbor fumiganta, izračunavanje doze fumiganta, provjera ispravnosti opreme i cilindara
 6. brtvljenje objekta
 7. isticanje obavijesti i upozorenja o puštanju fumiganta
 8. zadnja kontrola prije puštanja fumiganta uključuje isključenje izvora vatre, postavljanje straže, kontrola zabrtvljenosti objekta, provjera ima li osoba u objektu
 9. stručna primjena fumiganta
 10. nadzor nad objektom za vrijeme fumigacije
 11. ventilacije (provjetravanja) uz kontrolu ostataka fumiganta
 12. primopredaja objekta uz zapisnik.

Provedba postupaka fumigacije primjenom jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata dozvoljeno je provoditi samo danju. 
Provedba postupaka fumigacije primjenom jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata nije dozvoljeno tijekom svake vrste kopnenog i zračnog prijevoza.

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.