Sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20) dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva i svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina, prostorija ili objekata iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora. 
Preventivnu dezinfekciju kao opću mjeru, preventivnu i obvezatnu preventivnu dezinfekciju kao posebnu mjeru te protuepidemijsku dezinfekciju na površinama, prostorima i u objektima iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona uporabom virucidnih dezinficijenasa apliciranih tehnikama prskanja, raspršivanja (orošavanja), zamagljivanja (aerosolizacija) i zadimljavanja SMIJU PROVODITI ISKLJUČIVO ovlaštene zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje posjeduju odobrenje za rad Ministra nadležnog za zdravstvo sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07). Jedino ovlašteni izvoditelji DDD mjera imaju ovlasti izdavati pravovaljanje „Potvrde o provedenoj mjeri dezinfekcije“ sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12). 
Javni popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba dostupan je na stranici http://www.huddd.hr/web/index.php/javno-zdravstvo-i-komunalna-higijena
Molimo predstavnike stanara da ukoliko im se nude ili provode usluge preventivnih dezinfekcija u stambenim zgradama od strane neovlaštenih pravnih osoba da iste odmah prijave Sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske preko linka https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
Tvrdnje i uvjeravanja pojedinaca da je kontinuirana preventivna dezinfekcija zajedničkih prostorija u stambenim zgradama obvezna i da se mora provoditi na preporuku Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) NIJE TOČNA! Ukoliko se utvrdi da bilo tko prisiljava i na neki način zaplašuje predstavnike stanara s obvezom provođenja preventivne dezinfekcije tamo gdje takve mjere nisu određene na osnovi epidemioloških indikacija i poziva se na preporuke Nacionalnog kriznog stožera i HZJZ bit će prijavljen nadležnoj Sanitarnoj inspekciji DIRH koja će postupiti sukladno svojim ovlastima!  

Inicijativa za osnivanje udruženja DDD tvrtki na području Republike Hrvatske po uzoru na nekadašnju Poslovnu zajednicu EKOSAN* začeta je tijekom rasprave na DDD seminaru “Urbana DDD djelatnost” koji je održan 1. i 2. veljače 1996. godine u organizaciji tvtke KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. U datom trenutku tražeći najpovoljniji način udruživanja tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb pokreće postupak osnivanja Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - DDD pod okriljem Hrvatske gospodarske komore (HGK). Sazivanjem konstituirajuće sjednicu pri HGK, koja se održala 9. svibnja 1997. godine, započinje službeno djelovanje Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju pod okriljem HGK, dok je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb zadužena voditi tajničke te administrativno - organizacijske poslove Grupacije. Grupacija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju pod okriljem HGK nakon sedam godina djelovanja, a osnivanjem Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD), u prosincu 2003. godine prestaje s radom. 
Osnivačka Skupština Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) održana je dana 28. studenog 2003. godine. Rješenjem izdanim od Gradskog ureda za opću upravu u Zagrebu (27. siječnja 2004. godine), HUDDD sa sjedištem u Zagrebu u Medovićevoj 12 ima svojstvo pravne osobe, a djeluje na području Republike Hrvatske. Osnovni razlog osnivanja HUDDD je poticanje interdisciplinarnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u području javnog zdravstva i komunalne higijene, veterine te zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, unapređenje struke, utjecaj na izradu zakonske regulative, suradnja sa stručnim i inspekcijskim nadzorom te ostale aktivnosti propisane Statutom HUDDD. Predstavnici HUDDD na čelu s predsjednicom Javorkom Korunić inicirali su i sudjelovali u izradi gotovo svih zakonskih propisa o provedbi DDD mjera u Republici Hrvatskoj na temelju kojih vi danas provodite DDD mjere u području javnoga zdravstva i komunalne higijene, veterini i zaštiti bilja. Zahvaljujući ogromnom uloženom radu i trudu Republika Hrvatska danas ima reguliranu DDD djelatnost, a svi zakonski propisi usklađeni su s EU Direktivama, WHO smjernicama te pravilima 

Hrvatski DDD nije započeo s nama već se on razvija kroz bogatu hrvatsku povijest u proteklih osam stoljeća i više od 70 godina od ustroja suvremene DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ali svakako o svima nama ovisi kakvog ćemo ga ostaviti budućim generacijama!
History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia
 ----------------

* Poslovna zajednica (PZ) za ekološku sanitaciju EKOSAN Zagreb djelovala je u razdoblju od 1982. do 1991. godine. Prvi predsjednik PZ EKOSAN (1982.-1987.) bio je, nažalost danas pokojni, cijenjeni gospodin Milivoj Dekanić (iz DEZINSEKCIJE Rijeka, od 1985. zaposlen u PZ EKOSAN), zatim od 1987.-1990. dr. sc. Zlatko Korunić (Jugoinspekt - Agrokontrola Zagreb), a kao zadnji u 1991., nažalost također danas pokojni, cijenjeni gospodin Mladen Kožar (Zavod za zaštitu zdravlja Grada Zagreba). PZ EKOSAN je imala 15 članica iz republika ex-Jugoslavije, od čega je 9 članica bilo iz Hrvatske.

O UDRUZI

POPIS ČLANICA HUDDD

VAŽEĆA ODOBRENJA ZA 
PROVEDBU DDD MJERA

VAŽEĆI PROPISI O PROVEDBI DDD MJERA 

POD KOJIM UVJETIMA NETKO SMIJE PROVODITI DDD MJERE 

 (javno zdravstvo i komunalna higijena i/ili veterina i/ili zaštita bilja)?

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE 
ODOBRENJA ZA RAD I 
DOKUMENTACIJA

Kontaktirajte nas

obratite se s povjerenjem

Kako do nas

Medovićeva 12, 10000 Zagreb, 
Republika Hrvatska 
Matični broj: 1796003 
OIB: 59290835538 
Šifra djelatnosti: 9412 - Djelatnost strukovnih članskih organizacija 

Kontakt

Tel: 385 (0) 1 2308 341
Fax: +385 (0) 1 2333 548 
info@huddd.hr 
http://www.huddd.hr

Telefonske konzultacije

Od ponedjeljka do petka:
09:00 - 17:00 sati

Your image

Copyright by HUDDD 2019
Template design joomlart.com

Korištenje i kopiranje sadržaja dozvoljeno uz navođenje izvora

Izrada web stranica i aplikacija po Vašoj mjeri:

Your image