NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA

 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 VAŽEĆI PROPISI O PROVEDBI DDD MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ Pročišćeni tekstovi važećih propisa dostupni na uvid članicama HUDDD

JAVNO ZDRAVSTVO I KOMUNALNA HIGIJENA

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

Pravilnik DDD - uvjeti
Zahtjev za dobivanje odobrenja za rad i dokumentacija

Pravilnik DDD - način (Narodne novine br. 35/07, 76/12)

Jednogodišnje zbirno izvješće - Obrasci 2-1 do 2-7
Jednogodišnje zbirno izvješće - Obrazac 2-8:
Bjelovarsko-bilogorska žup. - Brodsko-posavska žup. - Dubrovačko-neretvanska žup. - Grad Zagreb - Istarska žup. - Karlovačka žup. - Koprivničko-križevačka žup. - Krapinsko-zagorska žup. - Ličko-senjska žup. - Međimurska žup. - Osječko-baranjska žup. - Požeško-slavonska žup. - Primorsko-goranska žup. - Sisačko-moslavačka žup. - Splitsko-dalmatinska žup. - Šibensko-kninska žup. - Varaždinska žup. - Virovitičko-podravska žup. - Vukovarsko-srijemska žup. - Zadarska žup. - Zagrebačka žup.

Odluka ministra zdravstva o obveznoj DDD Trajnoj edukaciji

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11)

Izmjene i dopune Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 62/18)

Opće, posebne i protuepidemijske mjere – shema za lakše razumijevanje

ZAŠTITA BILJA
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
Prilog 2 - zahtjev za upisnik
Jednogodišnje zbirno izvješće davatelja usluga - SZB

VETERINA
Pravilnik DDD - veterina - uvjeti i način

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting
CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia